Gübre ve Yabani Ot İlacı

Bakım çalışmaları içinde yabancı otlarla mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Bu alanlarda görülen yabancı otlar ekim mevsimine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çim alanlardaki her türlü yabancı otun alandan uzaklaşılmasının en önemli bakım tedbirlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Herbisit uygulanmasında en uygun zaman dilimi Mayıs ortası ile Eylül ortasıdır. Yeşil alanlarda görülen yabancı bitkilere karşı kullanılan herbisitler, en çok çimlenme aşamasından küçük boyuttaki rozet oluşumuna kadar ve yine sapa kalkmadan çiçeklenmeye kadar olan dönemlerde etkili olmaktadır.

Yabancı Otlar

Herbisit uygulaması iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi; çıkış öncesi kullanılan herbisitler. Bunlar alana çim ekilmeden yada hazır çim döşenmeden toprak içine yapılan ve yabancı ot tohumlarını öldüren herbisitlerdir. İkinci olarak ise çıkış sonrası uygulanan ve direk yabancı ot görünmeye başladıktan sonra uygulanan herbisitlerdir.

Herbisitler de çok genel anlamda “Kontakt Etkili” ve “Sistemik Etkili” olmak üzere iki guruba ayrılır. Kontakt etkili, bir başka deyişle dokunma etkili herbisitler ancak değindikleri organ yüzeylerine temas eder. Yeşil alanlarda ise özellikle selektif etkili ve büyüme hormonu içerikli herbisitler kullanılmaktadır.

Peyzaj projesinde alanlara toprak serimi yapıldıktan sonra çimleme ya da bitkilendirme yapılır. Bu alanlara basmamak için yürüyüş yollarına ihtiyaç duyulur, bu yollar sert zemin uygulamalarının bir parçasıdır. Farklı bir örnekle anlatacak olursak projede bulunan kot farklarından toprak aşağı kayması (Erozyon) olmaması için bu kot farklarının önüne istinat duvarı yapılır.

img_divider